ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Коваленко Л.Т.] 2021Світло Української поезії
«Ой три шляхи широкії...» - «Думи мої, думи мої...» (Сторінка 57 - 78)
Сторінка 58
1. Прочитайте поезії Оксани Забужко та Ліни Костенко. Яку тему порушено в обох творах?
Тему поезії.
2. Проаналізуйте поезії на наявність рими та ритму. Зробіть висновки, який із цих компонентів є обов'язковим для віршованої мови.
Ритм присутній в Оксани Забужко. Ритм і римування є в Ліни Костенко. Саме наявність ритму є обов'язковим компонентом.
Сторінка 63
1. У сучасному повсякденному житті натрапляємо на чимало прикладів ритмізованих поетичних одиниць. Чи наявність, ритму та рими може бути мірилом поезії? Свою відповідь обґрунтуйте.
Ні, не може, бо поезія також має виражати почуття ліричного героя, мати систему образів, використовувати художні засоби.
2. У вік цифрових технологій з'явились так звані “цифрові поезії”. Прочитайте вголос приклади двох із них. Визначте за ритмом, який настрій у кожному такому “творінні”. Висловіть своє ставлення до цих поетичних експериментів. 2 15 4242 1537 08 520 20 2018 17!18 16!155 13 30 06!90 17!90 16!240 110! 526!
Мені здається, що кожна людина має право на творчі експерименти. У цих поезіях настрій доволі піднесений завдяки знакам оклику і динаміці цифр. Але сам я не розумію естетичної цінності такої поезії.
3. Прочитайте вислів Василя Голобородька: “Поезія — це Свято мови, свято виявлених у віршуй закладених у мові різних можливостей, "гра в бісер", ...”. Назвіть ключові слова в цій фразі. Наведіть приклади з віршів, поданих у цій статті, що ілюструватимуть думки поета.
Свято, світ, можливості - ключові слова.
“Я так не міг! Мабуть, моя колиска
Гарячими руками колисалась.
І глиняна моя у квітах миска
Гарячими руками наливалась...”
Сторінка 64
Розгляньте репродукції портретів Т. Г. Шевченка, виконані сучасним українським художником Олегом-Шупляком. Опишіть ту, що сподобалася вам найбільше.
Художник обирає такі композиції, щоб підкреслити народність Шевченка. Як відомо, дитинство поета було пов'язано із природою - він багато часу проводив на полі з ягнятами, біля хати. Тому це середовище якнайкраще підходить для побудови такої композиції. Мені до вподоби образ Шевченка я ягнятами та хатинкою.
1. Чому найвпливовіші люди того часу переймалися долею українського хлопчика-кріпака, яких тоді була безмежна кількість? Чому вони клопоталися про викуп із кріпацтва саме Т. Шевченка? Тому що Шевченко був дуже талановитим. Це помічали всі,
2. Як ви думаєте, це простий збіг обставин, щасливий випадок долі чи щось інше?
Я думаю, що це не збіг, бо справжній талант завжди знайде собі дорогу. Це було лише питання часу.
Сторінка 71
1. Перекажіть епізод із життя Т. Шевченка, який вас найбільше вразив, і поясніть, чим саме.
Мене найбільше вразило його життя в Петербурзі. Те, що він був знайомий із багатьма відомими поетами та художниками тієї доби.
2. Прокоментуйте слова І. Франка про перший “Кобзар” Т. Шевченка: “...ся маленька книжечка відкрила немов новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову”.
В ті часи багато поетів експериментували, намагалися бути модними та сучасними. Поезія Шевченка була дуже щирою, глибокою і прозорою. Тому вона залишила помітній слід і справила неабияке враження на поетичний світ того часу.
3. Пригадайте відомості про українських кобзарів. Поясніть, чому Т. Шевченко першу збірку своїх творів назвав “Кобзар”.
В дитинстві поет часто слухав бродячих сліпих співаків. Він дізнавався з їх пісень та дум про героїв то історичні події. Тематично збірка схожа на твори кобзарів. Тому Шевченко так і назвав її.
4. 9 березня 2014 р., у 200-ту річницю від народження Тараса Шевченка, у Львові розпочали акцію “Рік Тараса Шевченка у Львові”. Цього дня на проспекті ім. Т. Шевченка львів'яни встановили табличку “Проспект ім. академіка Т. Шевченка”. Поміркуйте, їдо це може означати для українців сьогодні?
Думаю, що і сьогодні можна пригортати увагу до письменника аналогічними актами. Це нагадує про актуальність творів поета. Це наближує людей до постаті відомої особистості.
Сторінка 73
1. Проаналізуйте, який настрій вірша “Ой три шляхи широкії” й чим він викликаний.
Настрій спокійний, навіть трохи тужливий, бо ідеться про чужину, розлуку.
2. Назвіть образи-символи поезії та прокоментуйте їхнє значення. Дерева завжди символізували щось у народній уяві. У вірші “Ой, три ..” кожне дерево асоціюється із певного віку людиною, та характерний ознаками. Наприклад, ясені - молоде покоління.
3. Випишіть у робочий зошит художні засоби, які стилізують вірш під народну поезію.
Використання вигуку “ой”, що часто зустрічається у народних піснях. Типове для народної поезії використання цифри 3, часто використовується в народній творчості наче символ.
Образи: тополь, ясенів, верб.
4. Прочитайте уривок з вірша, у якому використано прийом паралелізму. Яка його мета?
Паралелізм демонструє взаємозв'язок природи, рідної, землі і людини.
Сторінка 75
Чи можна вважати вірш “Мені однаково, чи буду...” ліричною сповіддю поета? Свою відповідь аргументуйте.
ще сповідь, бо автор розкриває свою душу. Він оголює почуття, переживанням біль, щоб показати, наскільки йому важко було, і чому тепер йому “однаково”.
2. Прокоментуйте рядки: В неволі виріс меж чужими, і, не оплаканий своїми, В неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу...
Шевченко був кріпаком у дитинстві, і потім був виправлений на чужину, а згодом відправлений на заслання за критику царського режиму.
3. Поясніть значення образу “злих людей” у вірші.
Це чужі люди, що не бачать нічого святого в Україні. Вони не відчувають себе українцями, тому їх дії можуть завдати лиха.
Шевченко називає їх “злими”, що каже про те, що вони свідомо так себе поводять.
4. Проаналізуйте, у чому сучасність і актуальність цього вірша. Підтверджуйте прикладами з життя.
Сьогодні тема державності України знов актуальна через зазіхання на, територіальну цілісність країни. Тому всі слова поезії наповнюються новим сенсом, змістом, як і сповідь ліричного героя.
5. Поясніть, як ви розумієте вислів сучасного українського літературного критика Юрія Барабаша про те, що “поза Україною не осягнемо Шевченка, без Шевченка не зможемо ні уявити, ані вповні збагнути України”, у контексті його вірша “Мені однаково, чи буду...”.
Поезія Шевченка глибоко національна за своєю естетикою, змістом. Її коріння в піснях кобзарів і думах, її серце у мріях про вільну країну і вільних людей. Поет не мислить себе окремо від України, він не бачить сенсу такого життя.
6. Порівняйте вірші У. Шевченка “Мені однаково, чи буду...” та “Заповіт”. Визначте, що спільного та відмінного між цими двома творами.
Поезії відрізняються настроєм. У “Мені однаково...” це біль, межує з відчаєм, у “Заповіті” - щаслива мрія пробільну країну, хоча і не без образів смерті. Цей фаталізм, передбачення своєї смерті, мабуть, поєднує поезії. Так само, як і думка про час, що має минути, перш ніж настане день нового вільного життя.
Сторінка 76
1. Висловіть свої враження від вірша “Думи мої, думи мої...”.
Мені сподобалося порівняння дум із образами живої природи. Це гарне порівняння, бо вони плинні і різноманітні, як і ламі природні явища, тварини, птахи.
2. Поясніть, який настрій ліричного героя та чим він викликаний. Відповідь підтверджуйте цитатами.
Настрій сумний, бо герой відчуває самотність - “Не кидайте хоч ви мене При лихій годині.”
3. У своїх творах Т. Шевченко вживав слово “дума” в таких значеннях:
• міркування;
• жанр народного епічного твору;
• поетична творчість. У якому значенні слово “дума” вжито у вірші “Думи мої, думи мої...”?
Це саме міркування героя про долю, про себе.
4. Прокоментуйте рядки: Не кидайте хоч ви мене При лихій годині. Яку роль виконує частка хоч у цьому контексті?
Так автор наголошує на тому, що всі його покинули. Він залишився на одинці зі своїми думками.
5. Тарас Шевченко у творі “Кавказ” охарактеризував Росію як тюрму народів. Як цю думку він розвиває у вірші “Думи мої думи мої...”? Він демонструє образи місцевих народів: “З киргизами убогими. Вони вже убогі, Уже голі... Та на волі Ще моляться Богу.”
6. Прокоментуйте, як поет розкрив кожний із мотивів вірша. Цитуйте при цьому уривки.
Мотив самотності: “Не кидайте хоч ви мене”
Мотив Спогадів про рідну землю, Дніпро: “Із-за Дніпра широкого У степ погуляти”
Сторінка 77
Домашнє завдання
Напишіть есе “Разом зі своїм народом — на віки”.
Тарас Шевченко - геній і пророк українського народу він завжди буде хвилювати душу і серце кожного із нас. Тарас Григорович говорив: “Кожна людина повинна прожити гідно у своєму часі. Зробити все можливе для кращої долі України й українців”. Важко навіть назвати іншого українця, для котрого ця любов була б такою абсолютною, вселенською, непорівнянною ні з чим. Актуальність його рядків, за понад півтора століття не тільки не втрачена, а, навпаки, лише зросла.
Тож давайте будемо гідно жити у теперішньому, нашому часі, виконувати свої громадські обов'язки, а Таpac Шевченко допоможе своїми думами, творами, віршами. Тож читаймо вірші Тараса Григоровича Шевченка, які лунають до нас крізь віки.

iconГДЗ українська література 2021 Оріон Коваленко Підручник 8 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Математика 4 клас. Індивідуальні роботи [Козак М., Корчевська О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з індивідуальними роботами для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Грамота", Київ. Автори робочого зошита: Козак М., Корчевська О. Рік видання 2021. Нова програма...

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 2 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 2. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 1 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 1. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит [Листопад Н.П.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Нова українська школа". Автор робочого зошита: Листопад Н.П. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року. (Відповіді / ГДЗ /...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
Обговорення

icon 04.05.2023

Челы спасибо огромное, на разных сайтах искал, и нашел, спасибо 😍

icon 05.03.2024

Цитата: Наталія
прокоментуйте епізод у якому калитка й савка вихоплюють ніж коли мова заходить про поділ фальшивих грошей про що він свідчать

Про неабияку жадібність людей, що може змусити їх піти на злочин.

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів