ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Коваленко Л.Т.] 2021«Маруся Богуславка» - Перевіряємо себе (Сторінка 44 - 56)
Сторінка 46
1. Прослухайте думу Маруся Богуславка у різному виконанні. Який варіант вам сподобався більше? Поясніть чому.
Найкращим мені видається виконання речитативом у супроводі бандури. Саме так виконували думи раніше, і саме такими вони мають бути.
2. Перекажіть стисло, як розгортається сюжет в основній частині думи Маруся Богуславка,
Українська народна дума оповідає про дівчину Марусю Богуславку, яка потрапила в полон до турків, стала дружиною турецького пана?
вона й не видимала, змінила під силою обставин віру, проте залишилася вірною своїй землі і, наражаючи себе на смертельну небезпеку, допомогла багатьом козакам утекти з неволі.
3. Поясніть, чому невільники проклинали Марусю, коли вона їм повідомила про Великоднє свято.
Тому що вона сама прийняла іншу віру. А вони у в'язниці навіть не знали, який сьогодні день.
4. Поясніть, чому Маруся Богуславка вирішила випустити невольників саме на Великдень. Яке символічне значення має цей епізод?
Це означає, що вона не забула про своє коріння, батьківщину, рідних.
5. Наведіть із тексту доказ того, що Маруся любить свою Батьківщину.
“Ой, козакини, бідні і невольники!
Що сьогодні нашій землі християнській Великодня субота. А завтра святий празник, роковий день Великдень”.
6. Прокоментуйте слова головної героїні: ...я потурчилась, побусурменилась. Для роскоші турецької, Для лакомства нещасного! Як до такого вибору Марусі ставиться народ? А яке ваше ставлення до неї?
Маруся щиро хотіла допомогти і допомогла землякам, бо у душі залишалась українкою,
Втім, усе її оточення вже досить сильно впливало на неї. Вона давно стало турчанкою за способом життя. І це теж було її частиною. Вона не могла вернутися, навіть коли козаки пропонували їхати з ними.
7. Засобами словесного малювання опишіть Марусю Богуславку. Порівняйте образ Марусі Богуславкив думі зі скульптурним зображенням. Висловіть своє враження, чи вдалося скульптору відтворити душевну красу героїні?
Мене вразила краса і сила впливу цієї жінки на султана, що володів майже половиною тогочасного світу.
Вона була достатньо смілива і самостійна, щоб визволити козаків. Образ є дуже символічним. Він ніби вказує на Україну, що знаходиться під іноземною владою, але намагається не забувати про своє коріння. З іншої сторони, було багато жінок зі схожою долею. Найвідоміша з них - Настя Лісовська з Рогатині.
8. Прочитайте зачин і закінчення думи. Про що в них ідеться? Як називають ці частини думи?
Починається твір поетичним зачином, або заплачкою. Тут ідеться про місце, де відбуваються події. Завершує думу фінальна, величальна частина — славословіє, у якій оспівується подвиг головного героя або висловлюється побажання народові, де козаки виражають подяку.
9. Дослідіть, скільки складів у рядках думи, та наведіть приклади дієслівного римування.
Що/ на/ Чор/но/му мо/рі
То вони тридцять літ у неволі пробують,
Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають.
Сторінка 46
Домашнє завдання
1. Порівняйте особливості історичних пісень і дум. Накресліть таблицю та заповніть її.
Особливості творів епосу
Історичні пісні
Думи
Тематика
Відомі герої, козаки, прості люди
Переважно відомі особистості, герої, події
Наявність сюжету
Ліричний сюжет
Наявні епічні сюжетні елементи
Обсяг
невеликий
великий
Римування
наявне
Наявне дієслівне римування деяких строф
Будову, строфіка
строфічна (куплетна) будова
вона містить різну кількість складів у рядку
Кількість складів у рядку
складається з
рівновеликих за кількістю віршорядків строф, об'єднаних сталим віршовим ритмом
від 4 до 20 і більше
Художні засоби
Епітети, метафори, порівняння, художній паралелізм і т. д.
Звертання, застаріла лексика, Повтори, синонімічні пари чи тавтологічні звороти
2. Опишіть репродукцію картини Михайла Дерегуса “Маруся Богуславка”. Який епізод твору на ній зображено? Кульмінаційний момент, коли Маруся Богуславка передає невільникам ключі від в'язниці. До цього вона змогла потурбуватися про це маючи вплив на султана.
Сторінка 52
1. Розкажіть, коли виникло кобзарство як культурне явище і які його особливості.
Ще до початку XIX ст. в Україні їх називали Божими людьми або старцями, згодом їх почали величати кобзарями. Ними часто ставали покалічені в боях козаки, які мали музичний хист, або ті, які вже за віком не могли воювати.
2. Чим відрізняються між собою, народні музичні інструменти — кобза, бандура та ліра?
Ліра - струнний музичний інструмент. Звук ліри протяжний, а мелодія повільна й тужлива. Кобза - струнний щипковий музичний інструмент На ній грали щипком струн, а не притисканням до грифу. Бандури й кобз” з часом удосконалювались і стали дуже схожими забудовою й однаково популярними переважно на Лівобережжі.
3. Розкажіть, як кобзарів переслідували за царської та радянської влади. Які причини такого ставлення влади до них?
Прикладом свого життя і теореми кобзарі показували слухачам, що таке добро і зло, доносили до них важливі істини: моральний обов'язок громадянина - служити Батьківщині, бути здатним на самопожертву в ім'я народу.
Саме тому кожна окупаційна влада вважала кобзарів своїми ворогами й жорстоко розправлялася з народними співцями.
4. Стисло перекажіть біографії відомих українських кобзарів. Як розвивається кобзарське мистецтво нині?
Найвідоміший серед кобзарів — Остап Микитович Вересай (1803- 1890) Народився він у родині сліпого скрипаля-кріпака. Змалку хлопчика захопила краса музики Особливе враження на нього справляла гра кобзарів, він завмирав, чуючи звуки цього інструмента. Він легко запам'ятовував мелодії та слова великих епічних творів.
Відомим виконавцем українських дум був також Гнат Тихонович Гончаренко (1835-1917) За спогадами сучасників, він був одним із найвизначніших кобзарів свого часу.
Навчився він гри на бандурі уже сліпим від старого кобзаря з Харківщини.
5. Прокоментуйте вислів Павла Тичини: “Історія кобзарства на Україні, як і всяка історія, петляє собою чогось рівного, гладенького.”.
Кобзарі виражали у своїй творчості все, що турбувало народ: від радощів до горя. Тому і самі вони, як явище не були осторонь різних суспільних процесів, подій. Своїм життям, долею вони часто, Загадували, які лихі часи були в країні.
Сторінка 54
1. Які причини виникнення історичних пісень і дум?
Історичні події, що турбували людей, народні герої і козаки, що були прикладами та кумирами багатьох. У піснях можна було наблизитись, до них або передати своє ставлення до того, що відбувалося.
2. У який історичний період почали створювати історичні пісні та думи?
14-17 ст.
3. Дайте визначення жанру “історична пісня” .
Історична пісня — це ліро-епічний твір, у якому відтворено історичні події чи конкретні історичні постаті та висловлено ставлення народу до них.
4. Назвіть, на які тематичні групи поділяють історичні пісні.
- пісні про боротьбу українського народу проти турецько-татарський.
- загарбників (ХІV-ХVІ ст.);
-пісні про Визвольну війну 1648-1654 рр. під проводом Б. Хмельницького;
- пісні про стихійні селянські Повстання та їхніх героїв (ХVІІ-ХХ ст.)
5. Наведіть по одному прикладу історичних пісень кожної тематичної групи,
- пісні про боротьбу українського народу проти турецького-татарських загарбників (ХІV-ХVІ ст.); “Зажурилась Україна”.
- пісні про Визвольну війну 1648-1654 рр. під приводом Б. Хмельницько; “Чи не той то хміль”
- пісні про стихійні селянські повстання та їхніх героїв (ХVІI-XX ст.) “Максим, козак Залізняк"
6. Які особливості будови історичних пісень?
Історична пісня має строфічну (куплетну) будову: вона складається з рівновеликих за кількістю віршорядків строф, об'єднаних сталим віршовим ритмом, в основі якого — повторюване чергування наголошених і ненаголошених складів.
Ритміка історичної пісні підпорядкована мелодії, під яку її виконували.
7. Назвіть історичні пісні, присвячені зображенню подій Визвольної боротьби 1648-1654 рр.
“Чи не той то хміль”, “Ой, Морозе, Морозенку”
8. Розкажіть, що ви знаєте про Марусю Чурай.
Це легендарна народна авторка пісень. Дехто заперечує її існування. Але так чи інакше до нас дійшло близько десяти творів, автором яких її вважають.
9. Які твори приписують Марусі Чурай?
“Ой, не ходи, Грицю”, “віють вітри, віють буйні”, “Засвіт встали козаченьки”
10. Які твори називають думами?
Дума - це ліро-епічний твір героїчного або соціально-побутового змісту.
11. Які особливості думи як жанру?
Думам притаманна особлива манера виконання - речитатив. Це протяжне напівпроказування-напівпроспівування під супровід народних музичних інструментів: кобзи, рідше - бандури чи ліри.
12. Яка ідея думи “Маруся Богуславка”?
Любов до Батьківщини, до рідних.
13. Образ України, що страждає від турецько-татарських набігів, відтворено в пісні
А “Зажурилась Україну”
14. Загибель козацького ватажка зображено у творі
В “Ой Морозе, Морозенку”
15. Змалюванню подій Коліївщини присвячено твір
Г “Максим, козак Залізняк”
16. У формі сповіді ліричного героя побудовано твір
В “За Сибіром сонце сходить”
17. Перемозі козаків над польською шляхтою під Жовтими Водам присвячено твір
Г “Чи не той то хміль”
18. Установіть відповідність.
Історична пісня
Тема
А. “Ой Морозе, Морозенку”
Б. “Максим, козак Залізняк”
В. “Чи не той то хміль”
Г. “Та, ой, як крикнув же та козак Сірко”
3. зображення героїчної смерті козака в бою проти татар
4. зображення повстання українського народу 1768 р. проти національного та соціального поневолення
1. оспівування перемоги козацького війська під жовтими Водами
5. виступ козацького війська в похід проти кримського хана
19. Установіть відповідність
Історична пісня
Ідея
А. “Ой Морозе, Морозенку”
Б. “Зажурилась Україна”
В. “Чи не той то хміль”
Г. “За Сибіром сонце сходить”
5. уславлення подвигу козаків, що віддали життя за визволення нараду
4. заклик до народу об'єднати зусилля в боротьбі проти турецько-татарських завойовників
2. уславлення гетьмана як захисника народних інтересів
1. прославлення ватажка селянського повстання, для якого народні інтереси є вищими за особисті
20. Установіть відповідність:
Твір
Уривок
А. “Засвіт встали козаченьки”
Б. “Ой не ходи, Грицю”
В. “Віють вітри, віють буйні”
Г. “Маруся Богуславка”
5. “Іди, іди, мій синочку, Та не забирайся, За чотири неділеньки Додому вертайся!”
4. У неділю рано зіллячко копала, А у понеділок пополошила.
1. Да ти милий, чорнобривий? Де ти? Озовись! Як я, бідна, тут горюю, Прийди, подивися!
3. То буду я до темниці приходжати, Темницю відмикати, Вас всіх, бідних невольників, на волю випускати.
21. Запишіть у правій колонці історичний період, про який розповідається у творі.
“Зажурилась Україна” - 15-16 ст.
“За Сибіром сонце сходить” - 1830-1835 рр.
“Максим, козак Залізняк” - 1768
“Ой Морозе, Морозенку” - 40-60-х роки 17 ст.
22. Доповніть речення: Збирали та досліджували історичні пісні та думи...
М. Л. Цертелєв, М. О. Максимович, І. І. Срезневський, А. Л. Метлинський, П. О. Куліш.
23. Доповніть речення: Видатними кобзарями були.
Остап Вересай, Гнат Тихонович Гончаренко, Михайло Кравченко.

iconГДЗ українська література 2021 Оріон Коваленко Підручник 8 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Математика 4 клас. Індивідуальні роботи [Козак М., Корчевська О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з індивідуальними роботами для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Грамота", Київ. Автори робочого зошита: Козак М., Корчевська О. Рік видання 2021. Нова програма...

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 2 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 2. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 1 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 1. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит [Листопад Н.П.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Нова українська школа". Автор робочого зошита: Листопад Н.П. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року. (Відповіді / ГДЗ /...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів