ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Коваленко Л.Т.] 2021Усна народна творчість
«Зажурилась Україна» - «Ой Морозе, Морозенку» (Сторінка 9 - 21)
Сторінка 11
1. У робочому зошиті накресліть схему, що відображатиме роди й жанри фольклору.
Фольклор:
- Ентос.
- Казки.
- Легенди.
- Міфи.
- Приказки.
- Загадки.
- Прислів'я.
Лірика:
- Пісні:
* Соціально-побудоті -> козацькі, бурлацькі, чумацькі.
* Родинно-побутові -> про кохання, про сімейне життя.
* Календарно-обрядові -> веснянки, колядки, купальські, жниварські.
- Коломийки.
Драма:
- Пісні-ігри.
- сценки.
- Весілля.
2. Опишіть репродукцію картини Сергія Якутовича “Українське козацтво”. Витлумачте символіку образів хреста, храму та шабель на картині.
Хрест має багато значень. Це і християнська віра, це і самопожертва козаків; що “несли цей хрест” заради країни. Храм символізує і релігію, і державність. Усе це символічно тримається на шаблях, що символізує боротьбу українського народу проти поневолювачів.
Сторінка 13
1. Поясніть, у чому відмінність історичної пісні від літопису. Прочитайте в статті підручника речення, яке підтверджуватиме відповідь.
історична пісня має строфічну (куплетну) будову: вона складаєтеся з рівновеликих за кількістю віршорядків строф, Об'єднаних сталим віршовим ритмом, в основі якого — повторюване чергування наголошених і ненаголошених складів.
2. Визначте й запишіть, що спільне, а в чому відмінності між історичною та козацькою піснями. Оформіть узагальнення в таблиці чи схемі.
Відтворюються історичні події
Переважно козацька темника
Ліро-епічний жанр
Переважно пісні про відомих козаків, отаманів
Народ уславлює своїх героїв
Є елементи гумору
3. Поясніть, чому українську пісню називають душею народу. Тому що народ за допомогою пісень шукав собі надію на краще, знаходив героїв, мріяв. Не завжди люди могли діяти рішуче, боротися. Але саме в піснях про козаків вони знаходили приклади мужності, на цих піснях вони виховували дітей. Ці пісні були атрибутом важливих свят, надій у житті людей.
4. Поміркуйте, чому історичні пісні мають велике значення, хоч вони не відтворюють факти документально.
Вони передають настрій і сподівання народу у певний часовий проміжок. Ми можемо мати уявлення про ставлення людини до цих подій, видатних особистостей того часу. Одна справа - це факти і документи, інша - це почуття і думки людини в певну епоху. Саме це і є важливим в історичних піснях.
5. Порівняйте образи козака на картинах Опанаса Сластіона “Запорожець” та Сергія Васильківського “Тип запорожця”; Що спільного в зображенні образу козака? Яке враження справляють на вас ці картини ?
На першій картині козак більш задумливий, спокійний. Він ніби у роздумах. Скоріше за все це козак відомого роду чи знатного "походження. Він чимось нагадує турецьких начальників над яничарами. На другій картині козак ніби схожий за одягом, Амуніцією. Але навіть вираз обличчя каже, що це більше простий солдат. Його розслаблена манера стояти і тримати зброю каже про те, що він звик отримувати накази, а не думати про них. Можна сказати, що ці два козаки хоч і схожі, але представляють різні світи.
Домашнє завдання
1. Спираючись на пояснення в підручнику, складіть і запишіть у робочому зошиті схему, яка відображатиме особливості історичних пісень.
Історичні пісні:
-Про історичні події:
- Про певних історичних постатей;
- Ліро-епічний твір;
- Куплетна будова;
- Гіперболізація рис героїв;
- Елементи епосу (сюжет).
2. Прокоментуйте думку М. Гоголя про історичні пісні: “Ніщо не може бути сильнішим від народної музики, якщо тільки народ мав поетичний дар,...”.
Люди не завжди могли добитися справедливості у житті, покарати ворогів. Тому їм необхідні були герої, приклади гарних вчинків та відваги. Саме це вони бачили в піснях, саме про це співали, додаючи власні переживання. Тому що народна пісня - це жанр, що немає автора. Тому кожен міг імпровізувати, робити акцент на важливому для нього.
Сторінка 14
1. Прослухайте пісню в різному виконанні. Який варіант вам сподобався більше? Поясніть чому. Висловіть свої враження про пісню.
Мені сподобалося виконання академічного ансамблю у супроводі народної бандури. Тому що музика цього інструмента як найкраще передає настрій пісні. Пісня дуже тужлива, сумна, але сповнена щирих почуттів.
2. Поясніть, від чийого імені ведеться розповідь у творі Зажурилась Україна. Який настрій ліричного героя та чим він викликаний? Підтвердите відповіді цитатами.
Настрій піднесений, бойовий, бо це ніби учасник тих дій, що закликає інших стояти до кінця, боротися: “Дамо тому стиха лиха Та вражому - турку! Ой ти станеш з шабелькою, А я з кулаками.”
3. Поясніть зміст перших двох рядків пісні Зажурилась Україна. Прочитайте, у яких образах ця думка надалі конкретизується. Мається на увазі, що все було знищено ордою. Українцям нічого не залишилося навіть поїсти. Ця думка реалізується в образах коней, що топчуть поле, мертвих дітей, полону.
4. Випишіть із пісні Зажурилась Україна художні засоби та розкрийте їх значення для розуміння ідейного змісту твору.
Персоніфікація: “Зажурилась Україна” - образ допомагає зрозуміти страждання країни, наче людини.
Епітет: “Шабля гостра” - образ війни, протистояння.
Градація : “Як зайняли, та й погнали” - динамізм трагедії.
Епітеті “Вражий турчин” - образ ворога.
5. Складіть і запишіть у зошиті “паспорт” пісні Зажурилась Україна. Тема — спустошення українських земель турецько-татарськими ордами.
Ідея — заклик до всіх українців боронити рідну землю від ворогів.
Літературний рід — ліро-епос.
Жанр - Історична пісня
Персонажі — збірний образ українців (полонені, козаки, бурлаки) та турецько-татарських нападників.
Художні засоби — персоніфікація: “зажурилась Україна”, постійні епітети: “шабля гостра, довга”, “маленькі діти”, “вражий турок”, анафора: вигук “ой”, риторичні звертання: “Оце тобі, вражий турчин, з душею розлука!”.
6. Розгляньте репродукцію картини Сергія Коваленка “Зажурилась, Україна”. Проаналізуйте, чи можна вважати її ілюстрацією до однойменної пісні.
Мабуть, не можна, бо у пісні зображується народ загалом. А на картині лише козак з бандурою, що співає сумну думу. Втім, пісня і дума - це Душа народу. Тому музичний образ обраний невипадково. Автор апелює до пісень, що несуть у собі біль і тугу українського народу.
Сторінка 17
1. Прослухайте пісню в різному виконанні. Який варіант вам сподобався більше? Поясніть чому,
Мені прийшлася по душі пісня у виконані хорового ансамблю.
Так, краще відчувається колективний дух козацтва. Пісня надихає, вона нагадує про славетні часи визвольної боротьби.
2. Розкажіть, яку подію відтворено в пісні про Сірка. Чи вказані у творі конкретні історичні факти та із чим це пов'язано?
Похід війська запорізького під проводом отамана Сірка на кримського хана. Це історичний факт. Про це свідчить згадка про Кримський шлях.
3. Опишіть, яку картину ви уявляєте: ...туман поле покриває, Гей, та Сірко з Січі та виїжджає. Який художній засіб використано в уривку та як він допомагає відтворити картину походу?
Це художній паралелізм. Можна уявити, як з білого мороку поступово виходить військо 3 червоними стягами, мушкетами і зброєю. Ця картина заворожує.
4. Поміркуйте, чому в тексті використано багато вигуків. Якою за характером є мелодія пісні?
Це риторичні звертання та заклики. Вони краще передають атмосферу подій військового походу. Це весела піднесена мелодія, що гарно підходить під маршовий стиль виконання.
5. Складіть і запишіть у зошиті “паспорт” пісні.
Тема — розповідь про похід легендарного кошового, отамана Запорозької Січі Івана Сірка, який веде своє військо на боротьбу з татарами.
Ідея — висловлення всенародної любові до мужніх захисників Батьківщини.
Літературний рід - ліро-епос.
Жанр — історична пісня.
Персонажі — отаман Іван Сірко, козацьке військо.
Художні засоби — повтори “ми думали”, “козак Сірко”, слова із зменшено-пестливими суфіксами “козаченьки”, “коник”, “сонечко”, постійні епітети “сизий орел”, “вороний кінь”, “битий шлях”, анафори “та”, “гей”, художній паралелізм — явища природи “туман поле покриває” зображуються паралельно з явищами людського життя “Сірко та із Січі виїжджає”, порівняння Сірко порівнюється із сизим орлом, козацьке військо — із сонечком, персоніфікації "місяць зі ходжає", "туман покриває".
6. Схарактеризуйте образ Сірка. Який із прийомів розкриття характеру використано в пісні: а) самохарактеристика героя; б) розповідь про його вчинки?
Це смілива впевнена у собі людина, що веде за собою інших, бо може надихнути людей своїм прикладом. Ця людина не просто воєн, але і лідер, якому, наче батькові довіряють інші. Його любов і прив'язаність до України, рідних, війська не може миритись із ворожими планами та діями. Він не терпить зазіхання.
Сторінка 18
1. Поясніть, які історичні події дали поштовх для створення пісень “Зажурилась Україна" та “Та, ой, як крикнув же та козак Сірко”. Навала Золотої Орди, спустошення українських земель і похід отамана Сірка на кримського хана.
2. Проаналізуйте одну з пісень — “Зажурилась Україна” або “як крикнув же та козак Сірко”.
Тема — спустошення українських земель турецько-татарськими ордами.
Ідея - заклик до всіх українців боронити рідну землю від ворогів.
Літературний рід — ліро-епос.
Жанр - історична пісня.
Персонажі — збірний образ українців (полонені, козаки, бурлаки) та турецько-татарських нападників.
Художні засоби — персоніфікація: “зажурилась Україна”, постійні епітети: “шабля гостра, довга”, “маленькі діти”, "вражий турок”, анафора: вигук “ой”, риторичні звертання: “Оце тобі, вражий
турчин, з душею розлука!”.
3. За джерелами Інтернет та додатковою літературою доберіть й узагальніть інформацію про історичну основу та цікаві епізоди написання картини Іллі Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султану”. Опишіть її.
За легендою, лист було написано 1676 року кошовим отаманом. Рваном Сірком. Зокрема, для центральних персонажів художник вибрав Дмитра Яворницького — писар, а за отамана Сірка — самого київського, генерал-губернатора Михайла Драгомирова. Художника критикували, бо, на думку багатьох, картина була “історично недостовірною”. Майже всі образи на картині намальовані з живих людей, а зброя з оригінальної козацької зброї.
Сторінка 20
1. Прослухайте пісню “Ой Морозе, Морозенку” в різному виконанні. Який варіант вам сподобався більше? Поясніть чому.
Мені сподобалася пісня у виконанні народного артиста. Він дуже глибоко відчув біль за Морозенком, передав його щиро. Сама пісня натхнена подвигами народного героя і справляє сильне враження на слухача.
2. Розкажіть, який період української історії відображено в пісні “Ой Морозе, Морозенку".
Національно - визвольна війна проти Речі Посполитої. 15-16 ст.
3. Для історичної пісні характерним є наявність конфлікту, тобто протистояння між героями, пов'язане з їх різними суспільними інтересами. Поясніть, який конфлікт покладено в основу пісні про Морозенка. Як зображено кожну сторону конфлікту?
Татар зображено наче темну хмару, величезне військо, що іде як стихійне лихо. Морозенко зображаться мужнім одинаком, що готовий виступити проти всього війська. Це каже про його відвагу, завзяття.
4. Підготуйте коментар до вислову Ліни Костенко “Пішов у смерть — і повернувся в думі, і вже тепер ніхто його не вб'є” (на прикладі пісні “Ой Морозе, Морозенку”).
Морозенко загинув у бою з татарами, але отримав безсмертя у народній пам'яті та уяві.
5. Складіть і запишіть у зошиті “паспорт” пісні.
Тема — героїчна боротьба й загибель полковника Морозенка в бою з татарами на Савур-могилі.
оспівування в узагальненому образі Морозенка хоробрих козаків-патріотів, котрі самовіддано боролися проти турецько- татарських загарбників.
Літературний рід — ліро-епос.
Жанр — історична пісня.
Персонажі — Морозенкр, його матір, узагальнені образи козацького та татарського війська.
Художні засоби — повтори (“Ой Морозе, Морозенку...” “Україна”, “твої думи, твої пісні”), слова із зменшено-пестливими суфіксами “козаченьки”, постійні епітети “славний козак”, “буйне військо”, “сивий кінь”, “голова завзята”, “татари прокляті”, “білий світ”), анафора “то”, персоніфікації “Вкраїна плаче”, “хмара світ закрила”, “грім грохоче”, гіперболи “татар велика сила”, “полягло наших чимало, а татар — утроє”, “сльозами та кров'ю полита”, риторичнеє вертання “Вся тиєси, Україно, славою покрита”...
6. Прочитайте народний переказ про Морозенка. Порівняйте його з історичною піснею. Визначте спільні та відмінні ознаки двох творів.
Спільне
Відмінне
Тематика
Жанр
Головний герой
Кількість деталей
Настрій
Обсяг
Елементи епосу
Манера виконання
Тропічні фігури
Відсутність імпровізації
Наявний оповідач
Композиція твору
Образи ворогів

7. Розгляньте репродукцію картини Олександра Мурашка “Похорони кошового”. Проведіть паралель із піснею “Ой Морозе, Морозенку”,- За змістом картини напишіть продовження пісні.
"Спільним є відчуття гнітючого болю, туги що людина, що пішла. Це почуття поєднує багатьох людей, що втратили провідника.
“Будуть тебе проводжати в останню дорогу,
Брати твої рідні, побратими суворі,
Не стануть вітри заважати твоєму походу,
Мати твоя рідна не покличе вже додому!”

iconГДЗ українська література 2021 Оріон Коваленко Підручник 8 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Математика 4 клас. Індивідуальні роботи [Козак М., Корчевська О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з індивідуальними роботами для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Грамота", Київ. Автори робочого зошита: Козак М., Корчевська О. Рік видання 2021. Нова програма...

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 2 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 2. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 1 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 1. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит [Листопад Н.П.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Нова українська школа". Автор робочого зошита: Листопад Н.П. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року. (Відповіді / ГДЗ /...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
Обговорення

icon 04.05.2023

Челы спасибо огромное, на разных сайтах искал, и нашел, спасибо 😍

icon 05.03.2024

Цитата: Наталія
прокоментуйте епізод у якому калитка й савка вихоплюють ніж коли мова заходить про поділ фальшивих грошей про що він свідчать

Про неабияку жадібність людей, що може змусити їх піти на злочин.

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів