ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник з поглибленим вивченням [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2022

icon27.10.2022, icon9 Клас / Фізика, icon3 023, icon0
Зміст

Розділ 1. Магнітні явища
§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда (Сторінка 8)
§ 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля (Сторінка 11)
§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовини (Сторінка 13)
§ 4. Магнітне поле постійного магніту (Сторінка 14)
Вправа 1 (Сторінка 19)
§ 5. Магнітне поле Землі (Сторінка 20)
§ 6. Магнітне поле провідника зі струмом (Сторінка 23)
Вправа 2 (Сторінка 27)
§ 7. Електромагніти (Сторінка 28)
Вправа 3 (Сторінка 33)
Лабораторна робота № 1. Складання та випробуванняелектромагніту (Сторінка 34)
§ 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера (Сторінка 36)
Вправа 4 (Сторінка 39)
§ 9. Електродвигуни (Сторінка 40)
§ 10. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца
§ 11. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм (Сторінка 43)
Вправа 5 (Сторінка 47)
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції (Сторінка 48)
§ 12. Генератори індукційного струму.Промислові джерела електричної енергії (Сторінка 49)
Перевірте себе (Сторінка 52)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 54)
Підсумки до розділу «Магнітні явища» (Сторінка 55)
Я вмію досліджувати й експериментувати
Розділ 1. Магнітні явища
1) Магнітні явища. Дослід Ерстеда
4) Взаємодія магнітів
5) Магнітне поле Землі
6) Магнітне поле провідника зі струмом
7) Електромагніти
9) Електродвигуни
11) Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм
12) Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії
Розділ 2. Світлові явища
§ 13. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла (Сторінка 58)
Вправа 6 (Сторінка 62)
§ 14. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійногопоширення світла. Сонячне та місячне затемнення (Сторінка 63)
Вправа 7 (Сторінка 67)
§ 15. Відбиття світла. Закон відбиття світла (Сторінка 68)
Вправа 8 (Сторінка 71)
§ 16. Плоске дзеркало (Сторінка 72)
Вправа 9 (Сторінка 74)
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала (Сторінка 75)
§ 17. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла (Сторінка 75)
Вправа 10 (Сторінка 80)
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла (Сторінка 81)
§ 18. Розкладання білого світла. Кольори (Сторінка 82)
§ 19. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи (Сторінка 84)
Вправа 11 (Сторінка 92)
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстаніта оптичної сили тонкої лінзи (Сторінка 94)
§ 20. Найпростіші оптичні прилади (Сторінка 95)
§ 21. Око як оптичний прилад. Зір і бачення.Вади зору та їх корекція. Окуляри (Сторінка 99)
§ 22. Сила світла й освітленість
Перевірте себе (Сторінка 102)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 104)
Підсумки до розділу «Світлові явища» (Сторінка 105)
Я вмію досліджувати й експериментувати
Розділ 2. Світлові явища.
14) Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
16) Плоске дзеркало
18) Спектральний склад природного світла. Дисперсія світла. Кольори
19) Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи
20) Найпростіші оптичні прилади
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі 
§ 23. Виникнення і поширення механічних хвиль (Сторінка 108)
Вправа 12 (Сторінка 113)
§ 24. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку (Сторінка 114)
Вправа 13 (Сторінка 117)
§ 25. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку (Сторінка 118)
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливаньрізноманітних джерел звуку за допомогоюсучасних цифрових засобів (Сторінка 122)
§ 26. Вібрації та шуми. Інфра- й ультразвуки та їх застосування
§ 27. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі (Сторінка 123)
§ 28. Шкала електромагнітних хвиль (Сторінка 127)
§ 29. Принцип радіозв’язку. Радіолокація
Вправа 14 (Сторінка 136)
§ 30. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язкута комунікацій (Сторінка 138)
Перевірте себе (Сторінка 140)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 142)
Підсумки до розділу «Механічні та електромагнітні хвилі» (Сторінка 143)
Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра.  Фізичні основи атомної енергетики
§ 31. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда (Сторінка 146)
§ 32. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили (Сторінка 150)
Вправа 15 (Сторінка 152)
§ 33. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання (Сторінка 153)
§ 34. Правила радіоактивного зміщення (Сторінка 156)
§ 35. Активність радіоактивної речовини (Сторінка 159)
Вправа 17 (Сторінка 162)
§ 36. Йонізаційна й біологічна дії радіоактивного випромінювання (Сторінка 162)
§ 37. Ізотопи. Використання ізотопів (Сторінка 166)
§ 38. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу (Сторінка 169)
§ 39. Ядерний реактор. Атомні електростанції (Сторінка 173)
§ 40. Атомна енергетика України.Екологічні проблеми атомної енергетики (Сторінка 177)
§ 41. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір (Сторінка 180)
§ 42. Радіаційний фон. Дозиметрія (Сторінка 183)
Перевірте себе (Сторінка 186)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 187)
Підсумки до розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» (Сторінка 189)
Розділ 5. рух і взаємодія. Закони збереження
§ 43. Прискорення. Рівноприскорений рух (Сторінка 192)
§ 44. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху (Сторінка 196)
§ 45. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона (Сторінка 203)
§ 46. Другий закон Ньютона (Сторінка 206)
§ 47. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів (Сторінка 211)
§ 48. Закон всесвітнього тяжіння (Сторінка 215)
§ 49. Рух тіла під дією сили тяжіння (Сторінка 217)
§ 50. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту
§ 51. Рух тіла під дією кількох сил (Сторінка 223)
§ 52. Імпульс. Закон збереження імпульсу (Сторінка 227)
§ 53. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки (Сторінка 233)
§ 54. Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії
§ 55. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах (Сторінка 236)
§ 56. Математичний і пружинний маятники
Перевірте себе (Сторінка 256)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 258)
Підсумки до розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження» (Сторінка 260)
Я вмію досліджувати й експериментувати
Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження.
47) Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
Фізика та екологія Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини (Сторінка 262)
Кейс-завдання 1.
Кейс-завдання 2.
Фізичні основи бережливого природокористування (Сторінка 266)
Кейс-завдання 3.
Кейс-завдання 4.
Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії (Сторінка 269)
Кейс-завдання 5.
Відповіді до вправ (Сторінка 270)

iconГДЗ Підручник Фізика 9 клас Поглиблене вивчення 2022 Засєкіна Засєкін Оріон
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2022. Нова програма 2022 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Рік видання 2022. Нова програма 2022 року....

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор підручника: Сиротюк В.Д. Рік видання 2022. Нова програма 2022 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит частина 2 [Козак М., Корчевської О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас частина 2. Видавництво "Нова українська школа". Автори робочого зошита: Козак М., Корчевської О. Рік видання 2021. Нова програма 2021...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник з поглибленим вивченням [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів