ГДЗ Українська мова 5 клас. Підручник [Глазова О.П.] 2022

icon01.02.2024, icon5 Клас / Українська мова, icon524, icon1
Зміст

ВСТУП
§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕНІ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
§ 2. Текст. Речення. Слово
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 3. Лексичне значення слова
§ 4. Однозначні та багатозначні слова (повторення)
§ 5. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)
§ 6. Групи слів за значенням. Синоніми (повторення і поглиблення). Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Використання синонімів
§ 7. Антоніми (повторення і поглиблення). Роль антонімів у мовленні. Антоніми в прислів’ях і приказках
§ 8. Омоніми (повторення і поглиблення). Розрізнення омонімів і багатозначних слів
§ 9. Пароніми
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 10. Основа слова і закінчення. Незмінювані і змінні слова (повторення і поглиблення)
§ 11. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова (повторення і поглиблення). Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті
§ 12. Префікс і суфікс (повторення і поглиблення). Суфікси та префікси, які надають словам емоційного забарвлення та виразності
§ 13. Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі-
ФОНЕТИКА. ГРАФ ІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 14. Звуки мови і звуки мовлення. Відмінність їх від інших звуків, які створює людіша, звуків природних і штучних фізичних явищ тощо
§ 15. Голосні і приголосні звуки
§ 16. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі, шиплячі (повторення). Пом’якшені приголосні. Вимова звуків, які позначаємо буквами г і г
§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)
§ 18. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, дж, дз та щ (повторення)
§ 19. Склад. Основні правила переносу
§ 20. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням
§ 21. Орфоепічна помилка (практично). Вимова голосних і приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с ). роз- (розі ), без-
§ 22. Вимова голосних звуків. Ненаголошені голосні [є], [и], [о] в коренях слів. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] в коренях слів (повторення і поглиблення)
§ 23. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Написання слів із сумнівними приголосними
§ 24. Вимова та правопис префіксів з- (зі-, с ). роз- (розі-), без-
§ 25. Спрощення у групах приголосних
§ 26. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично)
§ 27. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків (практично)
§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі. Уживання м’якого знака (повторення і поглиблення)
§ 29. Апостроф (повторення і поглиблення)
§ 30. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків
§ 31. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних
ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
§ 32. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне й залежне слово в словосполученні
§ 33. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
§ 34. Види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням
§ 35. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
§ 36. Речення з однорідними членами (без сполучників і з найбільш уживаними сполучниками). Кома між однорідними членами речення
§ 37. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка перед однорідними членами речення після узагальнювального слова. Тире перед узагальнювальним словом
§ 38. Звертання. Непоширені і поширені звертання. Розділові знаки для виділення звертань (повторення)
§ 39. Вставні слова та сполучення слів. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами
§ 40. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
§ 41. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки для оформлення прямої мови (діалогу)
§ 42. Діалог. Розділові знаки при діалозі

Повторення та узагальнення вивченого в початкових класах

iconГДЗ Підручник 2022 Глазова Українська мова Освіта 5 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів